Unitas per Varietatem

“DataScientia”, ya kwa “Scientia per Data”, mokwalo wa Latine wa “Knowledge through Data”. Scientia go tswa go sciens, E bontsha  karolo ya scio, go kaya go itse, go tlhaloganya – fela jaaka modi wa conscientia, go kaya gore kitso e e abelaneng le ba bangwe ga mmogo le ka nosi. Tshedimosetso , ke bontsi ba tshedimosetso , tse di kayang tse di neilweng, se re se tsayang  botlhokwa ka ntlha e re akanyang ka yone - gore re tsaya mono go nna gape go dirisa setshwantsho sa dijethale ka se re se bonang kgotsa  se se tswang ka mabaka. Pono ya DataScientia e emelwa sentle ke “Unitas per Varietatem”, ya kwa “Scientia per Data”,mokwalo wa Latine wa kwa Unity through Diversity” – Re ka dira jang go fitlhêlêla kutlwano ya kitso le go e tlhaloganya ka go leboga  mefutafuta ya tshedimosetso
Goitse go ya pele